به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Faezehpi

5

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

لیسانس Itهستم ولی علاقه مندم در زمینه های دیگ فعالیت داشته باشم

تولید محتوا

تایپ

بازاریابی

ترجمه ترکی به فارسی

رونویسی از صدا

ترجمه متن اهنگ

تدریس و آموزش

تحصیلی

ایوانکی

((Imformation technology(It)

سمنان ۱۳۹۳ - ۱۳۹۷ (۴ سال)

تجربه کاری