به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

karimi1979

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سلام وقت بخیر تایپ سریع هر سه زبان ترجمه روان به فارسی، به ویژه ترجمه متون تخصصی بازرگانی انگلیسی به فارسی

تایپ انگلیسی

تایپ فارسی

تایپ ترکی استانبولی

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه ترکی استانبولی به فارسی

تحصیلی

پیام نور

(مدیریت بازرگانی)

تهران ۱۳۸۶ - ۱۳۹۰ (۴ سال)

تجربه کاری