به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Star10

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تدریس در مقطع متوسطه یک و یا ابتدایی

تایپ فارسی

تدریس فیزیک

تدریس ریاضی

تایپ انگلیسی

تحصیلی

دانشگاه الزهرا (س)

(فیزیک)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹ (۴ سال)

تجربه کاری