به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Ariel_xl

N/A

فارس

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

ارائه دهنده کله خدمات طراحی در زمینه های مختلف .

طراحی لوگو

طراحی گرافیک

طراحی پوستر

طراحی کارت ویزیت

طراحی

تولید محتوا

تحصیلی

هنرستان شهید اسکندری

(گرافیک)

فارس ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)

تجربه کاری

طراح

(Divinaro)

فارس ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹ (۰ سال)

طراح

(سقا گراف)

فارس ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)

طراح

(ابل استودیو)

فارس ۱۳۹۹ - (-۱۳۹۹ سال)