به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mehrasaam3

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من دانشجوی مهندسی کامپیوتر ام و تا حد خوبی به پایتون و c مسلط هستم. دارم چیزهای دیگه هم یاد میگیرم در کنارش:)

تایپ

زبان انگلیسی

پایتون

تحصیلی

صنعتی اصفهان

(مهندسی کامپیوتر)

اصفهان ۱۳۹۷ - (-۱۳۹۷ سال)

تجربه کاری