به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mehrasaam3

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من دانشجوی کامپیوتر ام و فعلا میخوام ببینم اینجا چخبره و چه پروژه هایی هست :)

تایپ

کدنویسی

زبان انگلیسی

تحصیلی

تجربه کاری