به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

MohsenJDZ

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه های مجازی جهان اسلام
طراحی پوستر، بنر ، گواهینامه و... بیش از 70 طرح
پشتیبانی بیش از 20 همایش ملی و بین المللی درج اطلاعات تبلیغات مجلات و...