به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mmnaeim

N/A

یزد

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

مسلط به کامپیوتر و شبکه مسلط به طراحی و فتوشاپ مسلط به زبان انگلیسی

فتوشاپ و طراحی

تایپ

ترجمه

پاورپوینت

تدوین فیلم

کلیپ

تحصیلی

تجربه کاری