به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mohammadsaemani

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک) با بیش از 4سال سابقه کار و فعالیت در حوزه مهندسین مشاور و اجرا.

مهندس عمران

ژئوتکنیک

ساختمان

تحصیلی

صنعتی اصفهان

(مهندسی عمران گراش ژئوتکنیک)

تهران ۱۳۹۲ - ۱۳۹۵ (۳ سال)

تجربه کاری

کارشناس عمران

(مهندسین مشاور ساحل امید ایرانیان)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹ (۴ سال)