به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

bluesoul

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

با کم ترین قیمت پذیرش پروژه ها دانشجوی ای تی مسلط به سه زبان و اماده برای ایلتس

زبان انگلیسی

html

تایپ انگلیسی

تایپ

ترجمه

ریاضی

آموزش

تحصیلی

تجربه کاری