به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

farshadparsa

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

مکاترونیک پهپاد کنترل

مکاترونیک

کنترل

پهپاد

تحصیلی

تجربه کاری