به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

طراح لوگو

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

لیسانس گرافیک از دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

ادوبی فتوشاپ

کورل دراو

ادوبی ایلوستریتور

تحصیلی

فرهنگ و هنر ۱ اصفهان

(گرافیک)

اصفهان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

تجربه کاری

طراح گرافیک

(دفتر تبلیغات سپندار)

اصفهان ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)