به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mahdi eidi

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من کار شمارو درست به موقع انجام میدم

تست نفوذ به وب سایت

تست نفوذ به اپلیکیشن اندروید

اکسپلود نویسی

امنیت شبکه

تحصیلی

رسانه

(رشته کامپیوتر وIt)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ (۲ سال)

تجربه کاری