به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Methanol

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

😐خواستار پروژه در محدوده مهارت هایم هستم

جزوه نویسی

پزشکی و ...

تایپ

تحصیلی

تجربه کاری