به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Alpha155

5

خراسان جنوبی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

مسلط به تایپ فارسی با نیم‌فاصله و علایم نگارشی، فرمول با اکویشن و مث تایپ، نمودار با ای دراو و ویزیو، و...

فرمول با اکویشن و مث تایپ

رسم نمودار با ویزیو و ای دراو مکس

تایپ حرفه‌ای فارسی

تایپ انگلیسی

تایپ عربی و اعراب گذاری

تایپ فرانسوی

تهیه حرفه‌ای پاورپوینت

تایپ

پاورپوینت

اکسل

تحصیلی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

(پرستاری)

خراسان جنوبی ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)

تجربه کاری

تایپیست

(تایپایران)

خراسان جنوبی ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)