به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

مرسانا

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سلام تایپ رو دقیق انجام میدم و روی کارم حساس هستم تا زمان رضایت کارفرما پاسخگو هستم

ورد

تایپ

تایپ

تحصیلی

تجربه کاری