به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

zeynab

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

مهارت در استفاده از نرم افزارهای مختلف

کار با ورد

پاورپوینت

اکسل

ادوبی فتوشاپ

رسم انواع شکل

ویراش و صفحه آرایی

تحصیلی

تجربه کاری