به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

زهرا22

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

مسلط به فضای اینستاگرام توانایی تولید پست و استوری و تا حدی لوگو

تولید محتوا

تایپ

ادمین اینستاگرام

اینستاگرام

تحصیلی

آزاد واحد علوم پزشکی

(صنایع غذایی)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰ (۴ سال)

تجربه کاری