به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Narges.D

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من در یکی از رشته های مرتبط با سلامت و پزشکی و سبک زندگی دانشجوی دکتری هستم و در حوزه تولید محتوا ۳ سال سابقه فعالیت دارم.

ترجمه انگلیسی به فارسی

جستجو حرفه ای-

قلم نویسندگی و جذاب

متخصص در حوزه سلامت و سبک زندکی

تحصیلی

تهران

(پزشکی)

تهران ۱۳۸۹ - ۱۳۹۹ (۱۰ سال)

تجربه کاری

محقق و مدیر پروژه

(انستیتو پاستور ایران)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۹ (۵ سال)