به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

donya

N/A

زنجان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

نیازمند کار هستم و زمان آزاد برای انجام پروژه ها دارم مشکلات مالی فراوان دارم و متعهد و دلسوز نسبت به کاری که بهم سپرده بشه هستم

تایپ

منشی و دستیار مجازی

مترجم انگلیسی

تحصیلی

قائم ،دولتی شبانه زنجان

(نرم افزار)

زنجان ۱۳۹۰ - ۱۳۹۲ (۲ سال)

تجربه کاری

مدیر فروش

(فانوس سپهر طبرستان)

زنجان ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)