به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Ali.design.graphic

N/A

قم

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

طراح جلد کتاب به مدت ۲سال انجام میدم بیشتر در زمینه های رمان و شعرو داستان

فتوشاپ

ادوبی ایلوستریتور

کرل

visiual art

تحصیلی

انقلاب تهران

(گرافیک)

تهران ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)

تجربه کاری

طراح

(کانون تبلیغاتی ایران زمین)

قم ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)