به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

A.Taj

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

کارشناس رشته‌ی سینما با گرایش فیلمنامه‌نویسی. سرعت تایپ‌ام معمولیه و به هیچ عنوان ادعایی در حیطه‌ی تخصصی تاپیست‌های محترم ده‌انگشتی و خِبره ندارم. تنها تایپِ فارسی و تاحد مقطع کارشناسی، ویراستاری فنی، و زبانی-ساختاری رو انجام میدهم؛ و طبیعتا ویراستاری تخصصی در زمینه‌ی سینما و ادبیات به ویژه فیلمنامه‌نویسی، نمایشنامه‌نویسی، داستان‌ِکوتاه یا بلند و مقالات مرتبط. ضمن گرایش مذکور، عکاسی‌مستند و اجتماعی، عکاسیِ‌اشیا برای تبلیغات و فیلمبرداری مستندِپرتره (شخصیت) رو هم تجربه کرده‌ام و انجام می‌دهم. اولویت من همواره صبر، عدم شتاب‌زدگی و کیفیت بوده به‌جای حذف این مولفه‌ها و درخواست دستمزد بالا.

عکاسی

تایپ

ویراستاری

فیلمبرداری

تحصیلی

سپهر

(سینما)

اصفهان ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲ (۳ سال)

تجربه کاری

عکاس و مسئول آرشیو مکتوبات و سمعی-بصری

(کانون حسنات)

اصفهان ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵ (۴ سال)