به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

shidokht_makoui

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

24 ساله لیسانس مهندسی صنایع

زبان انگلیسی

بازاریابی

تایپ

ترجمه متون انگلیسی

پاورپوینت

تدریس زبان انگلیسی راهنمایی و متوسطه

تحصیلی

آزاد تهران غرب

(مهندسی صنایع)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

تجربه کاری

کارمند فروش

(شرکت سنگ ساختمان)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)

صندوقدار

(فروشگاه)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)

دبیر زبان

(تدریس خصوصی)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)