به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Ahmdi8984

N/A

هرمزگان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

علیرضا احمدی هستم تایپیست،گوینده و مشاور در خدمت شما عزیزان هستم

تایپ

گویندگی

تحصیلی

تجربه کاری