به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Shah0918

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

مدیر دفتر مهندسی راتا دارای پروانه سازمان نظام مهندسی مدیر عامل شرکت پیمانکاری پیش گامان راتا دارای پروانه تاسیسات و تجهیزات و آب و آبرسانی از سازمان برنامه بودجه

طراحی و تهیه نقشه های تاسیسات مکانیکال

طراحی و تهیه نقشه های تاسیسات الکتریکال

اجرایی پروژه های ساختمانی از سازه تا نازک کاری و تاسیسات

طراحی و اجرایی روف گاردن و محوطه

تحصیلی

تجربه کاری