به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mojtaba9149

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

لیسانس مهندسی فناوری اطلاعاتIT

حل مشکلات کامپیوتری با نرم افزار any desk

ویرایش و روتوش حرفه ای عکس

کارشناس seo

تحصیلی

TAYBAD

(مهندسی فناوری اطلاعاتIT)

خراسان رضوی ۱۳۸۸ - ۱۳۹۳ (۵ سال)

تجربه کاری

کارشناس IT

(مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب)

خراسان رضوی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)