به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Maede.m454

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

ترجمه انگلیسی و تایپ سریع

ترجمه انگلیسی

تایپ

ادمین اینستاگرام

تحصیلی

تجربه کاری