به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Rahele.ranjbar

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من یک معمار هستم که برای لذت و سرگرمی طراحی لوگو و امور گرافیکی رو انجام میدم

طراحی لوگو

طراحی کارت ویزیت

گرافیک

تحصیلی

هنر تهران

(معماری)

تهران ۱۳۹۰ - ۱۳۹۸ (۸ سال)

تجربه کاری