به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

del_sa

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

رضایت شما مهم ترین چیزه😊

نقاشی

تایپ

تایپ

تایپ

طراحی کارت ویزیت

طراحی گرافیک

تحصیلی

تجربه کاری