به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

amirhossein1

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

طراحی انواع مدل های سه بعدی ، کار های گرافیکی ، انیمیشن ، طراحی لوگو ، تایپ ، گویندگی ، دوبله انگلیسی

طراحی لوگو

تایپ انگلیسی

تایپ

ساخت انیمیشن

مدل سه بعدی

گویندگی

دوبله انگلیسی

دوبله

تبلیغ محصولات

تبلیغ نویسی تبلیغات برای شبکه های اجتماعی

تحصیلی

صنعتی نوشیروانی بابل

(مهندسی مکانیکی)

مازندران ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)

تجربه کاری