به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

maslub

N/A

گيلان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

و منتاژ ویدئو با پریمیر

اکسل

ورد

ادوبی فتوشاپ

تحصیلی

آزاد

(مهندسی تکنولوژی نرم افزاد)

گيلان ۱۳۸۹ - ۱۳۹۱ (۲ سال)

تجربه کاری

مدیر it

(دولتی)

گيلان ۱۳۷۸ - ۱۳۹۹ (۲۱ سال)