به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

زهرامیرزایی

N/A

اردبيل

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

همیشه سعی میکنم تو هر کاری که شروع میکنم بهترین باشم

تایپ ورد

پاورپونت

طراحی لوگو

تحصیلی

محقق اردبیل

(فرهنگیان)

اردبيل ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵ (۴ سال)

تجربه کاری

فیلنسر

(تایپایران)

اردبيل ۱۳۹۰ - ۱۳۹۷ (۷ سال)