به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

arianma

N/A

یزد

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سلام آرینه امیری فر هستم حدوده ۶ ماه مشغول یادگیری ادیت ویدیو بودم و ۲ ماه فتوشاب دوره دیدم ورد و باور بوینت هم که ...

ادیت ویدیو

ادوبی فتوشاپ

پاورپوینت

ورد

ادوبی پرمیر

تحصیلی

تجربه کاری