به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Zahra_khana

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

ترجمه متون عمومی و مقالات خبری و درسی. یکی از نمونه های ترجمه بنده در حوزه مانگا نیز بعنوان نمونه اپلود شده است.

ترجمه انگلیسی به فارسی

تایپ

ترجمه عربی به فارسی

زیرنویس فارسی

تحصیلی

شهید چمران اهواز

(مترجمی زبان انگلیسی)

خوزستان ۱۳۹۷ - (-۱۳۹۷ سال)

تجربه کاری