به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Zahra_khana

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

ترجمه متون عمومی و مقالات خبری و درسی. یکی از نمونه های ترجمه بنده در حوزه مانگا و چندین نمونه ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی به عنوان نمونه آپلود شده است.

ترجمه انگلیسی به فارسی

تایپ

زیرنویس فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

تحصیلی

شهید چمران اهواز

(مترجمی زبان انگلیسی)

خوزستان ۱۳۹۷ - (-۱۳۹۷ سال)

تجربه کاری