به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Molood Hajivalian

N/A

قزوين

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

طراحی معماری مدلینگ رندرینگ

اتوکد

تری دی مکس

لومیون

اسکچاپ

تحصیلی

آزاد اسلامی قزوین

(مهندسی معماری)

قزوين ۱۳۸۴ - ۱۳۹۲ (۸ سال)

تجربه کاری

طراح

(پارت ستاوند بنا)

قزوين ۱۳۸۶ - ۱۳۹۲ (۶ سال)

طراح

(پارتوآ)

قزوين ۱۳۹۳ - ۱۳۹۶ (۳ سال)