به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Ava

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تایپ در سریع ترین حالت ممکن و گویندگی

تایپ

ادمین

پاورپوینت

گویندگی و موسیقی

تحصیلی

تجربه کاری