به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

yasaminvh

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من میتونم متون عمومی و تخصصی در زمینه زیست شناسی و پزشکی رو ترجمه کنم، برای اینستاگرام شما پست طراحی و متن اماده کنم.

ترجمه

طراحی گرافیک

تولید محتوا

تحصیلی

تهران

(ارشد نانوبیوتکنولوژی)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰ (۲ سال)

تجربه کاری