به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Ar3

N/A

فارس

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

کارهای تدوین و تایپ و پوستر سازی با من مطمئنن پشیمان نخواهید شد

تدوین فیلم

تایپ

ادوبی فتوشاپ

تحصیلی

دانشگاه هنر شیراز

(موزه)

فارس ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)

تجربه کاری