به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mohammadarian

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

با بیش از 10سال سایقه در عرصه هنر در زمینه های تولید محتوا بر بستر فضای مجازی

تدوین فیلم

فیلمبردار

طراحی پوستر

تحصیلی

ازاد

(هنر)

مرکزی ۱۳۸۰ - ۱۳۸۶ (۶ سال)

تجربه کاری

مدیر تبلیغات

(تک تصویر)

تهران ۱۳۷۰ - ۱۳۹۹ (۲۹ سال)