به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

samadi72

1

همدان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تولید و سئو محتوا - بهینه سازی انواع سایت های ایرانی

تولید محتوا

سئو

ادمین اینستاگرام

تحصیلی

دانشکده امیر کبیر

(مهندسی نرم افزار)

مرکزی ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵ (۴ سال)

تجربه کاری

مدیر مالی

(فروشگاه زنجیره ای رفاه)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)

مدیر دیجیتال مارکتینگ

(ماهدیس وب)

همدان ۱۳۹۳ - ۱۳۹۸ (۵ سال)