به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

royagholamii272

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

پروژه های دانشجویی رشته عمران نرم افزار revit در دیسیپلین مکانیک کار مربوط به رشته روانشناسی پاورپوینت و اکسل

اتوکد

تولید محتوا

تایپ

پروژه های دانشگاهی و علمی

ویرایش عکس

اینستاگرام

تحصیلی

ملی ملایر

(عمران)

همدان ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ (۴ سال)

تجربه کاری

دفترفنی مکانیک

(توسعه عمران سازور)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)