به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Amin89

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سلام تقریبا نزدیک ۱۰ سال دارم کار میکنم و مهارتها و تجربیات خیلی زیادی بدست آوردم که می‌توانم از آنها به نحو احسن استفاده کنم

انیماتور

فوتوشاپ

مدلساز سه بعدی

تایپ

تحصیلی

آزاد اسلامی واحد تهران شرق (شهرری)

(گرافیک)

تهران ۱۳۸۷ - ۱۳۹۰ (۳ سال)

تجربه کاری

انیماتور ۲بعدی و ۳بعدی

(شرکت پویانمایی هنر سبز)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ (۱ سال)

طراح

(دفتر تبلیغات مهر و ماه)

تهران ۱۳۹۱ - ۱۳۹۳ (۲ سال)

طراح

(دفتر تبلیغات مهر و ماه)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ (۲ سال)

مدلساز ۳ بعدی

(شرکت طراح طب)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰ (۳ سال)