به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Masoud799

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

از سال 94 برنامه نویسی اندروید انجام میدهم و در شرکت هایی نظیر انتشارات بین المللی گاج فعالیت داشته ام. از جمله اپلیکیشن های شاخصی که توسعه داده ام میتوان به اپلیکیشن گاجینو اشاره کرد.

اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن اندروید

برنامه نویسی

تحصیلی

دانشگاه شیراز

(مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)

فارس ۱۳۹۲ - ۱۳۹۵ (۳ سال)

تجربه کاری

توسعه دهنده ارشد اندروید

(انتشارات بین المللی گاج)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)