به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Hulk32000

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

با سلام توانایی انجام پروژه های ویندوزی و دیتابیس

پایتون

dba sql server

mql4

tsql

تحصیلی

صنعتی امیرکبیر

(ریاضی کاربرد در کامپیوتر)

تهران ۱۳۷۳ - ۱۳۷۸ (۵ سال)

تجربه کاری

سرپرست پشتیبانی

(سینا پیوند)

تهران ۱۳۸۰ - ۱۳۸۷ (۷ سال)