به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mrtbadboy

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

8 سال سابقه برنامه نویسی با زبان های مختلف کار در شرکت های مختلف از جمله پیشگامان توسعه ارتباطات به عنوان برنامه نویس CRM و OSS برنامه نویس دورکار شرکت هایی از قبیل انتخاب برتر ایرانیان فردا

برنامه نویسی پایتون

انگولار 9

سی شارپ

جِی کوئری

داده کاوی

یادگیری

تحصیلی

شهید چمران اهواز

(مهندسی کامپیوتر)

خوزستان ۱۳۸۶ - ۱۳۹۰ (۴ سال)

تجربه کاری

برنامه نویس ارشد

(پیشگامان توسعه ارتباطات)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۹ (۵ سال)

برنامه نویس ارشد

(انتخاب برتر ایرانیان)

تهران ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴ (۴ سال)