به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

bestniki

N/A

قزوين

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

رشته مهندسی کامپیوتر طراح وب سایت و برنامه نویس در شرکت

طراحی سایت

وردپرس

طراحی سایت

تایپ

برنامه نویسی

شبکه

تحصیلی

همدان

(فوق لیسانس کامپیوتر)

همدان ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ (۲ سال)

تجربه کاری

کارمندفناوری اطلاعات و وب سایت

(پیشتاز)

همدان ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)