به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

navanasr

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

طراحی پلان واتوکد و اسکچاپ و تریدی مکس

اتوکد

اسکچاپ

تریدی مکس

تحصیلی

غیر انتفاعی

(معماری و نقشه کشی)

مازندران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

تجربه کاری

مهندس معمار

(مسکن البرز پاسارگاد)

مازندران ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)