به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

TOMBIT

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تدوینگر حرفه ای و آهنگساز

تدوین ویدئو

ادوبی پرمیر

ادیت ویدئو

ادیت فیلم

آهنگساز

تحصیلی

تجربه کاری