به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

M.H.Alipour

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

توانایی انجام سریع انواع تایپ داستانی اداری و علمی ضمن حفظ کیفیت و جلب رضایت شما !!

تایپ

تایپ انگلیسی

تایپ

تایپ

ورد

تحصیلی

تجربه کاری