به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

bzz931400

N/A

یزد

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تسلط به ترجمه متون از انگلیسی به فارسی تسلط به تایپ سریع تسلط به تولید محتوا

ترجمه

تایپ

تولید محتوا

تحصیلی

ولیعصر رفسنجان

(مهندسی کامپیوتر گرایش آی تی)

كرمان ۱۳۹۳ - ۱۳۹۷ (۴ سال)

تجربه کاری