به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

ara78saz

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سلام آرش گنجی هستم و در جهت مشکلات و خدمات کامپیوتری میتوانم به شما خدمت رسانی کنم

تدوین ویدئو

کامپیوتر

آموزش تکنولوژی

تحصیلی

تجربه کاری